Fungsi Induktor dan Cara Menggunakanya

cara kerja induktor

Selain kapasitor dan resistor, kita juga mengenal adanya induktor dalam sebuah rangkaian elektronika. Induktor adalah salah satu komponen dalam elektronik yang berkaitan dengan rangkaian radio. Fungsi induktor mempunyai sifat kebalikanya dengan fungsi kapasitor. Yaitu berguna untuk memblokir arus searah (AC) dan meneruskan ke arus DC (arus bolak-balik). Apa Saja Fungsi Induktor yang Perlu Diketahui? Untuk … Read more Fungsi Induktor dan Cara Menggunakanya